Svarīga informācija vecākiem!

Svarīga informācija vecākiem!

2015.gada 30.aprīlī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas 2015.gada 20.maijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.97 (5415) un stājas spēkā 2015.gada 3.jūnijā.

Grozījumi nosaka, ka 2017.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, papildus jau esošajiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izdevumiem, kas saistīti ar izglītības un specialitātes iegūšanu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem.

Minētie grozījumi nav attiecināmi uz iepriekšējo taksācijas periodu gada ienākumu deklarācijām.

Attaisnotos izdevumus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam būs iekļaujami veiktie maksājumi par tādu pulciņu apmeklējumu, kurus būs nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).

 SIA “Nāc dejot” Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir saņēmusi licenci interešu izglītības programmu īstenošanai 2016. gada 1. februārī. Licence derīga līdz 2019. gada 1. februārim.

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

– kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;

– kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;

– numurētu un VID reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);

– kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);

– apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Tādējādi par 2016.gadu vecāki varēs iekļaut attaisnotajos izdevumos maksu par tādu interešu izglītību, ko īsteno izglītības iestāde vai juridiskā vai fiziskā persona, kam izsniegta licence īstenot interešu izglītības programmu.

Esiet lūdzu uzmanīgi, veicot maksājumus internetbankās, un norādiet visus VID prasītos rekvizītus!

Jūsu Dejovisi.lv