Pedagogu noslodze!!!

Sakarā ar pedagogu intensīvo noslogojumu, laikā no 8. līdz 14.februārim komunikācija ar vecākiem būs ierobežota, tādēļ lūgums visus steidzamos jautājumus kārtot pirmdien, 8.februārī no plkst.17:00 līdz plkst. 19:30 (sk.Ilona ). Administratīvos jautājumus klātienē risinām katru dienu no plkst.14:00 līdz plkst.16:30 (vai rakstot uz e-pastu info@dejovisi.lv).
Paldies par atsaucību!
Jūsu dejovisi.lv