Starta grāmatiņas!!!

Cienījamie vecāki!

Dejotājiem, kuri reģistrējušies Latvijas Sporta deju federācijā (LSDF), ir jāsamaksā biedra nauda par nākamo gadu.
Biedra naudas sekojošas:
Iesācēju klases dejotājiem EUR 5,00;
E klases dejotājiem EUR 7,00;
D klases dejotājiem EUR 10,00.
Biedra naudas lūdzam iesniegt Administrācijā līdz 19.02.2016.
Lai piedalītos LSDF atbalstītajās deju sacensībās, dejotājiem jābūt Starta grāmatiņai. Starta grāmatiņas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:
• Dzimšanas apliecības kopija,
• Fotogrāfija (3 x 4 cm);
• Iesniegums par Starta grāmatiņas saņemšanu (jautāt administrācijā);
EUR 10,00 (5,00 EUR par Starta grāmatiņu, 5,00 EUR gada dalības maksa).

Iesniegumu var aizpildīt Administrācijā. Visus minētos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 19.02.2016.

Jūsu Dejovisi.lv