Ritmika

Mēs mācām ne tikai deju pamatus, bet arī ar spēles elementu un vingrinājumu palīdzību tiek attīstīta bērnu emocionālā joma, vēlēšanās izzināt pasauli. Tiek uzlabota ne tikai bērna fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis, bet arī pilnveidota bērna prasme komunicēt un uzvedības pieredze. Bērni pirmsskolas un jaunāko klašu vecumā ir īpaši kustīgi, tāpēc svarīgi ir neierobežot viņu dabisko dinamiku, bet ar pieredzējušu skolotāju palīdzību apgūt paškontroli kustību laikā.

Šajās nodarbībās bērnam profesionāla deju un ritmikas pedagoga vadībā būs iespējas uzlabot ritma izjūtu, stāju, lokanību, muzikālo dzirdi. Jūsu bērns iemācīsies dažādas ritma dejas un sporta deju pamatus, kas būs noderīgi turpmākajā bērna dzīvē.Šajās nodarbībās divas reizes nedēļā Jūsu 3 līdz 6 gadus vecais bērns spers pirmos soļus deju pasaulē un profesionālu deju pedagogu vadībā apgūs dažādas radošās dejas un deju pamatelementus. Katras nodarbības ilgums ir 45 minūtes.

 

Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 18:00 – 18:45

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.