Baleta pamati

Bērnu piedalīšanās baleta pamatu nodarbībās ir vērstas uz pamatzināšanu apguvi baleta tehnikā un kā to izmantot citu deju žanros, kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu, kā arī estētisko principu ievērošanu dejā. Baleta  pamatu apgūšana, veicina bērnu un jauniešu attīstību kustībā, ritmā un spēju dejotājiem kļūt pārliecinātākiem par sevi. Baleta pamati iemāca inteliģenci, izkoptu stāju, plastiskumu, fizisko attīstību, lokanību, ritma izjūtu un muzikalitāti.

Nodarbības notiek trešdienās 17.45 – 18.30. Nodarbības vada Liene Ķince.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.