Deju nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma

Ar septembri uzsākam bezmaksas deju kursus iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma. Šobrīd interesenti var reģistrēties “Veselības dejas” nodarbībām, kas notiks pirmdienās plkst. 19:00 – 20:00 un arī Balles deju nodarbībām, kas notiks pirmdienās un trešdienās 19:00 – 20:00.

Katrā nodarbību ciklā paredzētas 10 nodarbības. Nodarbības ir bezmaksas un tiek īstenotas projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” Nr.9.2.4.2/16/I/085 ietvaros.

Pieteikšanās nodarbību cikliem pa tālruni 25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv