Liene Ķince

 

Savus pirmos deju soļus apguvu jau bērnudārzā, bet, uzsākot skolas gaitas, pievērsos sporta dejām. Tā tas turpinājās 12 gadus, kuru laikā treniņi bija četras reizes nedēļā, sacensības brīvdienās un treniņnometnes vasarās. Jau piecpadsmit gadu vecumā sāku strādāt nometnēs ar bērniem, mācot viņiem pamatsoļus sporta dejās. Šeit sāka veidoties mana pirmā pieredze kā deju pedagogam. Viens no maniem galvenajiem nosacījumiem, strādājot ar cilvēku, ir viņam pašam ļaut sajust sev pareizāko un ērtāko ceļu kustības izprašanai.  
      

     Pēc vidusskolas izlēmu studēt Latvijas Kultūras koledžā, kuru beidzu ar specialitāti – deju kolektīva vadītājs. Šeit ieguvu visspēcīgākos pamatus dažādos deju žanros: balets, laikmetīgā deja, džeza deja, hip hop, vēsturiskā deja u.c. 2012.gadā beidzu bakalaura studijas ar grādu kā deju un ritmikas skolotājs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Visu šo laiku paralēli strādāju ar bērniem un jauniešiem, vadot deju nodarbības baletā un sporta dejās, kā arī pēdējos gadus laikmetīgajā dejā un kustību improvizācijā. Strādāju BJC „Junda”, Aizupes pamatskolā, kā arī esmu pasniegusi vairākus gadus sporta deju dejotājiem baleta pamatu nodarbības gan Rīgā, gan Jelgavā, izveidojusi dažādas horeogrāfijas bērnu dejām, jauniešiem un jaunajiem pāriem pirmajam kāzu valsim, kā arī pastāvīgi apmeklēju dažādas meisterklases sevis pilnveidošanai.
           

Šobrīd mans ceļš dzīvē ir licis pievērsties kam pavisam jaunam, tā ir deju un kustību terapija. Esmu diplomēta deju un kustību terapeite ar maģistra grādu veselības aprūpē. Maģistra grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē. Šobrīd strādāju kā deju un kustību terapeite Jelgavas Psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ģintermuiža”, kā arī vieslektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā vadot lekcijas dejas anatomijas un dejas terapijas priekšmetos. Vadu dažādus seminārus saistībā ar deju un kustību terapiju. Turpinu veikt pētījumu par epilepsijas pacientiem caur deju un kustību terapijas sesijām. Esmu Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas biedrs. Piedalos regulāri tālāk izglītojošos semināros un kursos pie ārvalstu deju un kustību terapeitiem.

Mēs katrs esam unikāls kā mākslas darbs, kas piepilda laiku un telpu ar savām kustībām un sajūtām. Caur deju nodarbībām es vēlos dāvāt cilvēkam brīvas sajūtas ķermenī, atbrīvot no saspringuma, iegūt mieru, plastiskumu, pilnveidot savu pašizaugsmi un piepildīt sevi ar radošumu, pozitīvām emocijām un izjūtām. Tādēļ kustēsimies un dejosim!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.