Svarīgi!

Cienījamie vecāki!

Sakarā ar 2017. gada 8.augusta Grozījumiem Pievienotās vērtības likumā, kuri stājās spēkā ar 2018. gada 1.janvāri, SIA “Nāc dejot 2” kļūs par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju.

Janvāra mēnesī izrakstītajos rēķinos iekļautie pakalpojumi jau tiks aplikti ar PVN 21% apmērā.

Lūdzam Jūs savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, ņemot vērā, ka visa PVN summa ir jāieskaita valsts budžetā noteiktā datumā.